Chuyển phát nhanh quốc tế | Công ty Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

Chuyển phát nhanh quốc tế | Công ty Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

Chuyển phát nhanh quốc tế | Công ty Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

Ngày Commercial Invoice có phải trước ngày Tờ khai hải quan

 

NGÀY CỦA CỦA HÓA ĐƠN THƯƠNG MẠI

 

Cũng có nhiều bạn thắc mắc! Ngày Commercial Invoice có phải trước ngày Tờ khai hải quan?

 

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 2 điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính thì “Ngày lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu do người xuất khẩu tự xác định phù hợp với thỏa thuận giữa người xuất khẩu và người nhập khẩu. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan”.

Căn cứ điểm a khoản 1 điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:
Điều 16. Hồ sơ hải quan
1. Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu bao gồm:
a) Tờ khai hàng hóa xuất khẩu theo các chỉ tiêu thông tin tại Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này…”
Theo hướng dẫn tại điểm 2.37 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC thì tiêu chí “ngày phát hành” là ngày hoá đơn thương mại.
Như vậy, ngày hoá đơn thương mại do công ty tự xác định phù hợp với thỏa thuận giữa công ty và người nhập khẩu và thông thườngđược thực hiện trước khi đăng ký tờ khai hải quan để có thông tin khai đầy đủ các tiêu chí trên tờ khai hải quan.


Căn cứ khoản 7 điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài chính quy định:

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng như sau:


7. Sửa đổi khoản 4 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau:
Hóa đơn thương mại. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan”.

Như vậy theo quy định trên, một trong những điều kiện để khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu là công ty phải có hoá đơn thương mại (thay cho Hóa đơn GTGT bán hàng hóa, dịch vụ hoặc hoá đơn xuất khẩu hoặc hoá đơn đối với tiền gia công của hàng hoá gia công theo quy định tai 4 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC). Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế GTGT là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan (tức là ngày cơ quan hải quan thông quan hàng hoá).

                                                                                                                                                   ( Tổng cục Hải quan tỉnh Đồng Nai )

 

Hy vọng những thông tin mà Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Kiệt DG cung cấp sẽ giúp ích cho các bạn . Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Email : trungtamxnkkietdg@gmail.com để được giải đáp miễn phí . 

 

Xin cảm ơn ! 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KIỆT DG

VAT Code: 0313526739

Hotline: 0933080004

Email: kietdg@kietdg.vn

Website: im-export.com.vn

Add: Tầng 1, tòa nhà Packsimex, phương Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

 Chuyển phát nhanh quốc tế Việt Nam

 

Chia sẻ:
Chuyển phát nhanh đi mỹ giá rẻ, Vận chuyển đến Canada từ Việt Nam Chuyển phát nhanh đi mỹ giá rẻ,  Vận chuyển đến Canada Chuyển phát nhanh đi mỹ giá rẻ Chuyển phát nhanh đi mỹ giá rẻ Chuyển phát nhanh đi mỹ giá rẻ Chuyển phát nhanh đi mỹ giá rẻ