Chuyển phát nhanh quốc tế | Công ty Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

Chuyển phát nhanh quốc tế | Công ty Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

Chuyển phát nhanh quốc tế | Công ty Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG ĐÃ XUẤT KHẨU NHƯNG BỊ TRẢ LẠI

THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG ĐÃ XUẤT KHẨU NHƯNG BỊ TRẢ LẠI

 

1. Địa điểm làm thủ tục hàng XK trả về

Chi cục HQ đã làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa đó hoặc chi cục HQCK tái nhập

Trường hợp một lô hàng bị trả lại là hàng hóa của nhiều lô hàng XK thì thủ tục tái nhập được thực hiện tại một trong những chi cục HQ đã làm thủ tục XK hàng hóa đó hoặc tại chi cục HQCK tái nhập.

 

2.Thời hạn giải quyết

Thời hạn tiếp nhận , đăng ký, kiểm tra hồ sơ HQ: Ngay sau khi người khai HQ nộp , xuất trình hồ sơ HQ đúng quy định của pháp luật

Thời hạn hoàn thành kiểm tra thực tế hàng hóa,phương tiện vận tải

          Chậm nhất 8 giờ làm việc đối với lô hàng XK, nhập khẩu áp dụng hình thức kiểm tra thực tế 1 phần hàng hóa theo xác suất

          Chậm nhất là 2 ngày làm việc đối với lô hàng XK , NK áp dụng hình thức kiểm tra thực tế toàn bộ hàng hóa

Trong trường hợp áp dụng hình thức kiểm tra thực tế toàn bộ hàng hóa mà lô hàng XK,NK có số lượng lớn có thể được gia hạn nhưng không quá 8 giờ làm việc.

 

QUY TRÌNH:

Bước 1: Nhận thông báo trả hàng của đối tác

          Trong thông báo trả hàng gồm có :

          Hóa đơn trả lại hàng ( 1 phần hay toàn bộ hàng hóa trên hóa đơn)

          Ghi rõ số lượng , gía trị

          Ghi rõ lý do trả lại hàng

Bước 2: Nhận chứng từ từ đối tác

          Commercial Invoice

          Packing List

          Vận đơn đường biển ( Bill of landing )

          Hợp đồng ngoại thương

          Giấy chứng nhận xuất xứ

Bước 3: Lên tờ khai nhập khẩu A31

          Loại hình A31- Tái nhập hàng xuất khẩu nhưng bị trả lại

Bước 4: Làm công văn xin tạm nhập hàng đã xuất

Bước 5: Đăng ký Hải quan

 1. Tạo thông tin khai tờ khai HQ trên hệ thống HQ điện tử
 2. Gửi tờ khai HQ điện tử đến cơ quan Hải Quan qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử HQ
 3. Tiếp nhận thông tin  phản hồi của cơ quan HQ và thực hiện 1 trong các trường hợp dưới đây:
 1. Khi nhận “ Thông báo từ chối tờ khai HQĐT” : Người khai HQ thực hiện việc sửa đổi , bổ sung thông tin tờ khai HQĐT hoặc giải trình theo hướng dẫn của cơ quan HQ
 2. Khi nhận “Số tờ khi HQĐT” và “Quyết định hình thức  mức độ kiểm tra”
 1. Người khai HQ được phép chậm nộp bản chính một số chứng từ trong hồ sơ HQ trừ giấy phép nhập khẩu đối với hàng hóa phải có giấy phép NK theo quy định của pháp luật và khai về việc nộp chậm trên tờ khai HQĐT
 2. Thẩm quyền cho chậm nộp chứng từ : Chi cục trưởng Chi cục HQ nơi đk tờ khai HQĐT quyết định cho phép chậm nộp chứng từ

Bộ hồ sơ đầy đủ bao gồm:

Công văn xin tái nhập hàng bị trả lại

Hợp đồng/Biên bản thỏa thuận tái xuát hàng hóa

Tờ khai xuát khẩu ban đầu

Invoice

Bill

Hóa đơn cước(nếu có)

Các chứng từ khác (nếu có)

Bước 6: Làm thủ tục nhận hàng tại Cảng

Lấy 1 bản D/O của hãng tàu đén phòng thương vụ đóng tiền nâng hạ,lưu container tại bãi để lấy phiếu EIR

Bước 7 : Kiểm hóa hàng hóa

Xuống khu vực kiểm hóa nộp D/O hãng tàu để làm phiếu cắt seal ( trên D/O có ghi tên và chứng minh thư người làm phiếu ) và 1 seal mới để đóng lại hàng hóa sau khi kiểm hóa. Xuống bãi kiểm hóa tập trung và tìm cont theo vị trí đã tra.Nhờ nhân viên lái xe nâng chuyên dụng lấy cont xuống để kiểm hóa .Sau đó nhờ anh giữ vai trò cắt seal đến cắt seal và Hải quan tiến hành kiểm hóa.

Sau đó công chức Hải quan kiểm hóa sẽ quyết định thông quan hoặc hình thức khác .

->Sau khi kiểm hóa lô hàng được thông quan , ta đóng cont và gắn seal mới.

Bước 8: Đưa hàng về kho sửa chữa , tái chế

Sau khi thông quan và có phiếu EIR, nhân viên giao nhận sẽ in mã vạch và liên hệ với nhà xe để họ biết hông tin điều xe đến cảng lấy hàng hóa về kho đê sửa chữa. Thời hạn sửa chữa trong vòng 275 ngày kể từ ngày tái nhập .

          

THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG ĐÃ XUẤT KHẨU NHƯNG BỊ TRẢ LẠI

 

1. Địa điểm làm thủ tục hàng XK trả về

Chi cục HQ đã làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa đó hoặc chi cục HQCK tái nhập

Trường hợp một lô hàng bị trả lại là hàng hóa của nhiều lô hàng XK thì thủ tục tái nhập được thực hiện tại một trong những chi cục HQ đã làm thủ tục XK hàng hóa đó hoặc tại chi cục HQCK tái nhập

2.Thời hạn giải quyết

Thời hạn tiếp nhận , đăng ký, kiểm tra hồ sơ HQ: Ngay sau khi người khai HQ nộp , xuất trình hồ sơ HQ đúng quy định của pháp luật

Thời hạn hoàn thành kiểm tra thực tế hàng hóa,phương tiện vận tải

          Chậm nhất 8 giờ làm việc đối với lô hàng XK, nhập khẩu áp dụng hình thức kiểm tra thực tế 1 phần hàng hóa theo xác suất

          Chậm nhất là 2 ngày làm việc đối với lô hàng XK , NK áp dụng hình thức kiểm tra thực tế toàn bộ hàng hóa

Trong trường hợp áp dụng hình thức kiểm tra thực tế toàn bộ hàng hóa mà lô hàng XK,NK có số lượng lớn có thể được gia hạn nhưng không quá 8 giờ làm việc

 

QUY TRÌNH:

Bước 1: Nhận thông báo trả hàng của đối tác

          Trong thông báo trả hàng gồm có :

          Hóa đơn trả lại hàng ( 1 phần hay toàn bộ hàng hóa trên hóa đơn)

          Ghi rõ số lượng , gía trị

          Ghi rõ lý do trả lại hàng

Bước 2: Nhận chứng từ từ đối tác

          Commercial Invoice

          Packing List

          Vận đơn đường biển ( Bill of landing )

          Hợp đồng ngoại thương

          Giấy chứng nhận xuất xứ

Bước 3: Lên tờ khai nhập khẩu A31

          Loại hình A31- Tái nhập hàng xuất khẩu nhưng bị trả lại

Bước 4: Làm công văn xin tạm nhập hàng đã xuất

Bước 5: Đăng ký Hải quan

 1. Tạo thông tin khai tờ khai HQ trên hệ thống HQ điện tử
 2. Gửi tờ khai HQ điện tử đến cơ quan Hải Quan qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử HQ
 3. Tiếp nhận thông tin  phản hồi của cơ quan HQ và thực hiện 1 trong các trường hợp dưới đây:
 1. Khi nhận “ Thông báo từ chối tờ khai HQĐT” : Người khai HQ thực hiện việc sửa đổi , bổ sung thông tin tờ khai HQĐT hoặc giải trình theo hướng dẫn của cơ quan HQ
 2. Khi nhận “Số tờ khi HQĐT” và “Quyết định hình thức  mức độ kiểm tra”
 1. Người khai HQ được phép chậm nộp bản chính một số chứng từ trong hồ sơ HQ trừ giấy phép nhập khẩu đối với hàng hóa phải có giấy phép NK theo quy định của pháp luật và khai về việc nộp chậm trên tờ khai HQĐT
 2. Thẩm quyền cho chậm nộp chứng từ : Chi cục trưởng Chi cục HQ nơi đk tờ khai HQĐT quyết định cho phép chậm nộp chứng từ

Bộ hồ sơ đầy đủ bao gồm:

Công văn xin tái nhập hàng bị trả lại

Hợp đồng/Biên bản thỏa thuận tái xuát hàng hóa

Tờ khai xuát khẩu ban đầu

Invoice

Bill

Hóa đơn cước(nếu có)

Các chứng từ khác (nếu có)

Bước 6: Làm thủ tục nhận hàng tại Cảng

Lấy 1 bản D/O của hãng tàu đén phòng thương vụ đóng tiền nâng hạ,lưu container tại bãi để lấy phiếu EIR

Bước 7 : Kiểm hóa hàng hóa

Xuống khu vực kiểm hóa nộp D/O hãng tàu để làm phiếu cắt seal ( trên D/O có ghi tên và chứng minh thư người làm phiếu ) và 1 seal mới để đóng lại hàng hóa sau khi kiểm hóa. Xuống bãi kiểm hóa tập trung và tìm cont theo vị trí đã tra.Nhờ nhân viên lái xe nâng chuyên dụng lấy cont xuống để kiểm hóa .Sau đó nhờ anh giữ vai trò cắt seal đến cắt seal và Hải quan tiến hành kiểm hóa.

Sau đó công chức Hải quan kiểm hóa sẽ quyết định thông quan hoặc hình thức khác .

->Sau khi kiểm hóa lô hàng được thông quan , ta đóng cont và gắn seal mới.

Bước 8: Đưa hàng về kho sửa chữa , tái chế

Sau khi thông quan và có phiếu EIR, nhân viên giao nhận sẽ in mã vạch và liên hệ với nhà xe để họ biết hông tin điều xe đến cảng lấy hàng hóa về kho đê sửa chữa. Thời hạn sửa chữa trong vòng 275 ngày kể từ ngày tái nhập .

 

Các dịch vụ của công ty tnhh xuất nhập khẩu Kiệt DG

 

Xin cảm ơn.

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KIỆT DG

VAT Code: 0313526739

Hotline: 0933080004

Email: kietdg@kietdg.vn

Website: im-export.com.vn

Add: Tầng 1, tòa nhà Packsimex, phương Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

 Chuyển phát nhanh quốc tế Việt Nam

          

 

 

Chia sẻ:
Chuyển phát nhanh đi mỹ giá rẻ, Vận chuyển đến Canada từ Việt Nam Chuyển phát nhanh đi mỹ giá rẻ, Vận chuyển đến Canada Chuyển phát nhanh đi mỹ giá rẻ Chuyển phát nhanh đi mỹ giá rẻ Chuyển phát nhanh đi mỹ giá rẻ Chuyển phát nhanh đi mỹ giá rẻ