Chuyển phát nhanh quốc tế | Công ty Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

Chuyển phát nhanh quốc tế | Công ty Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

Chuyển phát nhanh quốc tế | Công ty Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

THỦ TỤC NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT HÀNG XUẤT KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT

THỦ TỤC NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT HÀNG XUẤT KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT 

 

Thủ tục nhập khẩu nguyên liệu , vật tư  để sản xuất hàng xuất khẩu bao gồm các bước sau:

B1:Doanh nghiệp đăng ký nguyên liệu, vật tư nhập khẩu SXXK thông qua phần mềm Hải quan điện tử VNACCS 5

B2: Khai hải quan điện tử cho việc nhập Nguyên vật liệu và nhận kết quả phân luồng từ hải quan

B3: Mở tờ khai

  • Nhân viên cầm bộ chứng từ có đóng dấu của Doanh nghiệp , ra khu vực hải quan KCX để hoàn thành thủ tục hải quan, bộ chứng từ gồm:

+ Tờ khai hải quan điện tử : nộp 1 bản chính

+Hóa đơn thương mại : 1 bản sao

+Giấy giới thiệu của doanh nghiệp 1 bản

+C/O nếu cần

+Bill of landing

  • Dựa vào kết quả phân luồng hàng hóa mà cơ quan Hải quan có quyết định Thông quan hàng hóa hay không .

+Đối với kết quả phân luồng XANH : Hải quan chấp nhận thông quan hàng hóa mà không kiểm tra chứng từ hay kiểm hóa.

+Đối với kết quả phân luồng VÀNG: Cơ quan Hải quan tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra điều kiện và đăng ký tờ khai hải quan, kiểm tra hồ sơ nếu không có vấn đề thì chấp nhận thông quan hàng hóa.

+Đối với kết quả phân luồng ĐỎ: Cơ quan hải quan tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra điều kiện và đăng ký tờ khai hải quan , kiểm tra hồ sơ, sau đó phân công nhân viên hải quan tiến hành kiểm hóa.

B4: KiỂm tra thực tế hàng hóa đối với tờ khai phân luồng đỏ

  • Chi cục hải quan tiếpnhận kiểm tra chứng từ của hàng hóa
  • Kiểm tra toàn bộ lô hàng , kiểm tra thực tế 5% hoặc 10% lô hàng , nếu không phát hiện thì kết thúc kiểm tra, nếu phát hiện thì kiểm tra cho đến khi có kết luận mức độ vi phạm

B5: Đóng lệ phí hải quan, nhận tờ khai hải quan đã được đóng dấu “ Đã làm thủ tục Hải quan”

B6: Làm thủ tục thanh lý tờ khai

Nhân viên tiến hành in mã vạch kèm theo tờ khai nhập khẩu phụ liệu để thanh lí hải quan cổng, trình bộ hồ sơ đã thông quan cho bảo về cổng.

B7: Mang nguyên vật liệu về doanh nghiệp để sản xuất hàng hóa

Sau khi hoàn thành tất cả các thủ tục hải quan, doanh nghiệp có thể mang nguyên liệu, phụ liệu về cơ sở sản xuất hàng hóa như kế hoạch.

 

Các dịch vụ của công ty tnhh xuất nhập khẩu Kiệt DG

 

Xin cảm ơn.

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KIỆT DG

VAT Code: 0313526739

Hotline: 0933080004

Email: kietdg@kietdg.vn

Website: im-export.com.vn

Add: Tầng 1, tòa nhà Packsimex, phương Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

 Chuyển phát nhanh quốc tế Việt Nam

Chia sẻ:
Chuyển phát nhanh đi mỹ giá rẻ, Vận chuyển đến Canada từ Việt Nam Chuyển phát nhanh đi mỹ giá rẻ,  Vận chuyển đến Canada Chuyển phát nhanh đi mỹ giá rẻ Chuyển phát nhanh đi mỹ giá rẻ Chuyển phát nhanh đi mỹ giá rẻ Chuyển phát nhanh đi mỹ giá rẻ