Liên hệ với chúng tôi
---- ----- PIXEL TTT

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA FDA

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA FDA

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA FDA

XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM VÀO THỊ TRƯỜNG MỸ

Mỹ được xem là một trong những thị trường khó tính nhất trên thế giới vì vậy khi Quý khách hàng có nhu cầu muốn vận chuyển hàng đi Mỹ đặc biệt là mặt hàng thực phẩm, cần lưu ý những qui định để đảm bảo xuất khẩu hàng thực phẩm của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ an toàn, đủ tiêu chuẩn chất lượng . Ngày 13/11/2016 vừa qua, lần đầu tiên Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) thiết lập 3 quy tắc quy định các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm đối với các trang trại sản xuất, đồng thời các nhà nhập khẩu cũng phải có trách nhiệm đảm bảo các sản phẩm nhập về đáp ứng được các tiêu chuẩn trong nước.. FDA đang triển khai một số quy định mới của Luật hiện đại hóa an toàn thực phẩm.

        Cụ thể, đó là các quy tắc về an toàn sản xuất, các quy định dành cho các nhà cung cấp nước ngoài và các luật quy định về Chứng nhận của bên thứ 3 (Accredited Third-Party Certification) bổ sung cho Đạo luật gốc về Hiện đại hóa An toàn thực phẩm (FSMA) từ năm 2011.

Chia sẻ:
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KIỆT DG CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KIỆT DG CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KIỆT DG CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KIỆT DG CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KIỆT DG CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KIỆT DG